กฏแห่งการปลอดภัย 13 ข้อ BB gun

กฏแห่งการปลอดภัย 13 ข้อ
1. สวมแว่นป้องกันหรือหน้ากากแบบเต็มหน้าทุกครั้งที่ลงสนามหรือขณะทำการยิงปืน
2. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนเล็งไปยังบุคคลอื่น หรือสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามนำปืน BB ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นำไปเป็นอาวุธทำร้ายร่างกายผู้อื่น การทำเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีอาญามีโทษตามกฏหมายบ้านเมือง
4. สวมปลอกนิรภัยครอบที่ปากกระบอกปืนทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
5. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนเข้าหาตนเอง อาจจะเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นได้
6. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนไปยังทิศทางที่มีบุคคลอื่นอยู่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรให้ปากกระบอกปืนหันลงสู่พื้นดินหรือท้องฟ้าและควรสวมปลอกนิรภัยครอบไว้ก่อนนำไปใช้งานเช่นเดียวกับข้อ 4
7. ขณะทำความสะอาดปืน ต้องใช้ความระมัดระวัง และหากมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณนั้น ควรหันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยเสมอ
8. ไม่ควรนำปืนออกมายิงในที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีคนสัญจรไปมา
9. การพกพาปืน BB ควรพกพาให้มิดชิด หรือควรจะหาวัสดุจัดเก็บปืนให้เรียบร้อย ไม่ควรถืออย่างโจ่งแจ้ง
10. ควรจัดเก็บปืนให้เป็นระเบียบและมิดชิด และควรจะถอดแยกแบตเตอรี่และขึ้นเซฟห้ามไก ปลดแม็กกาซีนออกพร้อมทั้งสวมปลอกครอบลำกล้องทุกครั้งเพื่อป้องกันเด็กเล็กนำไปเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
11. ขณะถอดแม็กกาซีนกระสุน อาจจะมีกระสุนค้างในลำกล้องหากไม่แน่ใจว่ามีกระสุนหลงเหลือ ให้ยิงทิ้งในทิศทางที่ปลอดภัยเพื่อทิ้งกระสุนที่อาจหลงเหลืออยู่ภายใน
12. การถือปืน BB. หากไม่พร้อมที่จะยิงไม่ควรสอดนิ้วเข้าไปในโกร่งไก ควรวางนิ้วอยู่นอกโกร่งไกทุกครั้ง
13. หากปืนมีปัญหา ไม่ควรจะถอดรื้อชิ้นส่วนด้วยตัวเอง ควรนำส่งให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้แก้ไขให้