Monthly Archive: November 2019

กีฬาแปลกของชาวยุ่น

การเล่นกีฬาทุกชนิดจำเป็นต้องมีการอบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมร่างกายให้เกิดความพร้อมที่จะทำงาน อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บ การอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติกนั้น นิยมกระทำกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ลักษณะของการ อบอุ่นร่างกายในชั้นต้น จะกระทำเกี่ยวกับการเหยียดหรือยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อ (ความยืดหยุ่นตัว) ซึ่งถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไปในตัว อวัยวะที่เน้นในการอบอุ่นร่างกาย ได้แก่ ข้อมือ ข้อเท้า เข่า หัวไหล่ สะโพก และ ลำตัว

ตัวอ่อนเล่นยิมนาสติก

 ยิมนาสติกได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งทางด้านกติกา เทคนิค วิธีการต่างๆ จนทำให้ยิมนาสติกเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ และในปี ค.ศ.1970 ยิมนาสติกจากสวีเดนก็ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ประเภทการแข่งขันยิมนาสติกนี้ว่า “ยิมนาสติกลีลาใหม่” (Modern Rhythmic Gymnastics) ซึ่งจะแข่งขันเฉพาะหญิงเท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เชือกกระโดด ห่วงฮูล่า ลูกบอล คฑา และริบิ้นประโยชน์ของยืดหยุ่นและยิมนาสติก

นี้คือท่าออกกำลังกาย

การออกกำลังแบบฝึกกล้ามเนื้อ (Strenght Training) ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามอายุที่มากขึ้น การออกกำลังฝึกกล้ามเนื้อจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปได้ โดยสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อ ยางยืดสำหรับออกกำลังกาย หรือของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านมาประยุกต์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อ