Tag Archive: BB gun

กฏแห่งการปลอดภัย 13 ข้อ BB gun

กฏแห่งการปลอดภัย 13 ข้อ 1. สวมแว่นป้องกันหรือหน้ากากแบบเต็มหน้าทุกครั้งที่ลงสนามหรือขณะทำการยิงปืน 2. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนเล็งไปยังบุคคลอื่น หรือสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม 3. ห้ามนำปืน BB ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นำไปเป็นอาวุธทำร้ายร่างกายผู้อื่น การทำเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีอาญามีโทษตามกฏหมายบ้านเมือง 4. สวมปลอกนิรภัยครอบที่ปากกระบอกปืนทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 5. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนเข้าหาตนเอง อาจจะเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นได้ 6. ไม่ควรหันปากกระบอกปืนไปยังทิศทางที่มีบุคคลอื่นอยู่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรให้ปากกระบอกปืนหันลงสู่พื้นดินหรือท้องฟ้าและควรสวมปลอกนิรภัยครอบไว้ก่อนนำไปใช้งานเช่นเดียวกับข้อ 4 7. ขณะทำความสะอาดปืน ต้องใช้ความระมัดระวัง และหากมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณนั้น ควรหันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยเสมอ 8. ไม่ควรนำปืนออกมายิงในที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีคนสัญจรไปมา 9. การพกพาปืน BB ควรพกพาให้มิดชิด หรือควรจะหาวัสดุจัดเก็บปืนให้เรียบร้อย ไม่ควรถืออย่างโจ่งแจ้ง 10. ควรจัดเก็บปืนให้เป็นระเบียบและมิดชิด และควรจะถอดแยกแบตเตอรี่และขึ้นเซฟห้ามไก…
Read more