Tag Archive: BB

ปืน BB. ที่ใช้สำหรับลงเล่นในสนามจะจำกัดความเร็วกระสุนไว้ไม่เกิน 400 ฟุตต่อวินาที

ฏการแข่งขัน 1.ปืน BB. ที่ใช้สำหรับลงเล่นในสนามจะจำกัดความเร็วกระสุนไว้ไม่เกิน 400 ฟุตต่อวินาที 2.ห้ามถอดหน้ากากในระหว่างเกมการเล่นกำลังดำเนินอยู่อย่างเด็ดขาดผู้เล่นฝ่ายใดถอดหน้ากากออกจะถูก ปรับแพ้ทั้งทีมพร้อมกับยุติการแข่งขันทันที 3.การถูกยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนใหนของร่างกายก็ตามให้ถือว่า ผู้เล่นคนนั้นโดนยิงจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วผู้เล่น ที่ถูกยิงจะต้องตะโกนบอกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่า ”โดนแล้ว” จากนั้นให้แสดงตัวและชูมือทั้งสองขึ้นพร้อมกับ ปืน BB. และเดินออกจากสนามทันที 4.ถ้าหากเป็นการยิงจากฝ่ายเดียวกันเองก็ให้ถือว่า โดนยิงจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน และให้ปฏิบัติเช่นเดียว กันกับข้อ 2. 5.การเล่นแบบ Survival Game ในสนามกลางแจ้งผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีปลอกแขนสวมติดไว้ตลอดเวลาเพื่อ แสดงให้ทราบว่ายังมีสิทธิ์ในการเล่นเกมนี้อยู่และเมื่อถูกยิงจากฝ่ายตรงข้ามจะต้องปลดปลอกแขนออก พร้อมทั้งชูขึ้นเพื่อแสดงให้กรรการหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทราบจากนั้นจึงเดินออกจากการแข่งขันไปยังจุด SaveZone ที่กรรมการจัดไว้ให้ 6.การยิงในระยะใกล้ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามในระหว่างการแข่งขัน เมื่อผู้เล่นสามารถเข้าใกล้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ให้ ทำท่ายิงพร้อมตระโกนคำว่า ‘’ YOU DEAD ‘’ แทนการยิงกระสูน BB. ไปยังผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม…
Read more